თანამედროვე კულინარია

0
Lessons
0
Quizzes
0
Modules

კურსის შესახებ

გთავაზობთ  ყველაზე პრესტიჟულ და მოთხოვნადი სპეციალობის შესწავლას როგორიც არის

თანამედროვეკულინარია,  კვების ტექნოლოგიები .

ვისთვის არის განკუთვნილი კურსი?

პროფესიული   კურსი   განკუთვნილია ნებისმიერი   მსურველისთვის,   ვისაც   სურს, საფუძვლიანად   შეისწავლოს   კულინარია, გახდეს პროფესიონალი მზარეული და მიიღოს  მზარეულის   სერთიფიკატი.   ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე შეისწავლოს მზარეულის პროფესია.

კურსი მოიცავს როგორც ადგილობრივ ასევე უცხოურ სამზარეულოს  სამზარეულოს სტრუქტურას, ცივი და  ცხელი კერძების მომზადებას, ჰიგიენურ ნორმებს  კალკულაციას და ა.შ

კვების ობიექტების სახეები და კლასიფიკაცია;

კერზების მომზადების ტექნოლოგიური  ჯაჭვი.

პროდუქტების შენახვის და დამუშავების  წესები.

სამზარეულოს ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფუნქციონირების ძირითადი პრინციპები;

სამუშაო იარაღებისა და თანამედროვე მანქანა-დანადგარების შერჩევა, მომზადება, გამოყენება, მოვლა და უსაფრთხოება.

კერძების მომზადების ტექნოლოგიური ჯაჭვი და  პროდუქტების  მიღების და  შენახვის  წესები , სტანდარტები, მარკირება, სანიტარული და უსფრთხოების  ნორმების დაცვა  სამზარეულოში.

საკვები პროდუქტების სახეები, შემადგენლობა;

საკვები პროდუქტების პირველადი დამუშავება (გაწმენდა, გარეცხვა, დადაფასოება), მათი შენახვის წესები.

შენახვის პირობები.

სანელებლები და მათი კლასიფიკაცია (ქვეყნების მიხედვით);

ქართული სამზარეულოს ისტორია, წარმოშობა, სხვა ქვეყნის სამზარეულოების გავლენები და რეგიონალური თავისებურებები;

რეგიონული სამზარეულოები და მათი სპეციფიკა;

ქართული სამზარეულოს ცივი დ აცხელი კერძების მომზადება მზა რეცეპტური სა და ტექნოლოგიური ბარათის საფუძველზე: მსოფლიო კულინარიული ხელოვნების საფუძვლები და მათი თავისებურებები.

მსოფლიო სამზარეულოს მარტივი სტრუქტურის კერძების რეცეპტურის საფუძველზე მომზადება.

კერძის თვით ღირებულების გამოთვლა.

სხვა და სხვა კვების ობიექტების კლასიფიკაცია;

გაიცემა განვლილი კურსის  დამადასტრებელი სერთიფიკატი და სარეკომენდაციო წერილი.

სამ   თვიანიკურსის გავლის  შემთხვევაში  ტესტირების საფუძველზე გაიცემა  კულინარიის  კურსის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

ექვს   თვიანი  კურსის  გავლის  შემთხვევაში  შფ მზარეულის  სერთიფიკატი.

ერთ  წლიანიკურსის გავლის  შემთხვევაში  დიპლომი.

სრული კურსის  გავლის შემდეგ მსმენელები გაივლიან სტაჟირებას  ქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ რესტორნებში,

წარმატებული მსმენელები დასაქმდებიან.

კულინარიის  პროფესიულ კურსზე   ჩაბარების უფლება აქვს ნებისმიერ მსურველს ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის (9 კლასი) დასრულების შემდეგ.

მიღება მიმდინარეობს წინასწარი რეგისტრაციის საფუძველზე.

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით.

What You'll Learn