ჩვენ გამოგვცადა დრომ!

სტაჟირება ბანკში

კურსის შესახებ

აღნიშნული   კურსის  საშუალებით  მსმენელი  გაეცნობა  საბანკო  საქმიანობის  მთავარ პრინციპებს;  საქართველოს საკრედიტო სისტემის სტრუქტურას, საბანკო სისტემაში მუშაობის მეთოდებს; შეისწავლის საბანკო პროდუქტების გაყიდვების და მომხმარებელთა ეფექტური  მომსახურების ხერხებს.

ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან აგრეთვე საბანკო პროგრამას – ALTA software , რომელსაც მოქმედი ბანკების უმრავლესობა იყენებს.

კურსი აგრეთვე მიზნად ისახავს გააცნოს მსმენელს გასაუბრების და ტესტირების პრინციპები, აღნიშნული კურსის ფარგლებში განიხილება  გასაუბრებისას კანდიდატის შეფასების მეთოდები; IQ-სტესტი და მათემატიკური უნარები. პროგრამის ფარგლებში მსმენელი დაეუფლება რეზიუმეს და სამოტივაციო წერილების პროფესიულ დონეზე შედგენას;

კურს უძღვება მრავალწლიანი პრაქტიკის მქონე ტრენერი, მისი მომზადებული ძალიან ბევრი მსმენელი დასაქმებულია საბანკო და არასაბანკო საფინანო დაწესებულებებში.

დაგვიკავშირდით;

 

კურსსზე რეგისტრაცია

(შეავსე ქვემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენ დაგიკავშირდებით)

მაგალითად: (საბანკო საქმე)

Close Menu