ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი

100 ლარიანი სასწავლო ვაუჩერი

100 ლარიანი სასწავლო ვაუჩერი ყველა დაუცველ და იძულებით გადაადგილებულ პირს ბიდისი აკადემიისგან

ილიას სიტყვებს მოვიშველიებ, ,,ქვეყანას ევროპული გამოცდილება, მეცნიერება და განათლება სჭირდება“ . ” ბიდისი აკადემიამ” თავისი ღირსეული ადგილი უკვე დაიმკვიდრა საგანმანათლებლო სივრცეში 2006 წლიდან დღემდე.

100 ლარიანი სასწავლო ვაუჩერი ყველა დაუცველ და იძულებით გადაადგილებულ პირს ბიდისი აკადემიისგან

აკადემიაში ტარდება მოკლევადიანი ტრეინინგები, რომელიც ორიენტირებულია ინოვაციებზე და პრაქტიკაზე.
აკადემიის მისიაა
• შექმნას სწავლის, სწავლებისა და კვლევის ისეთი გარემო, რომელიც საუკეთესო იქნება საქართველოში და ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ასაკის და პროფესიის მსურველისთვის,
• ჩამოუყალიბოს მათ თავისუფალ აზროვნებაზე დაფუძნებული ღირებულებები, რათა შეძლონ ორიენტირება და ადაპტირება ნებისმიერ გარემოში, მიიღონ მნიშნელოვანი გადაწყვეტილებები, შემოქმედებითად მიუდგნენ გამოწვევებს, რომელსაც სთავაზობს თანამედროვე, სწრაფად ცვალებადი სამყარო.

%d bloggers like this: