ჩვენ გამოგვცადა დრომ!

საბუთების მიღება ტელე–ჟურნალისტიკის კურსზე

ბიდისი აკადემია აცხადებს საბუთების მიღებას ტელე – ჟურნალისტიკის შემსწავლელ თეორიულ და პრაქტიკულ კურსზე თბილისსა და გორში.
მსმენელს შესაძლებლობა ეძლევა წამყვანი პროგრამების ხელმძღვანელებთან მიიღონ უშუალო მონაწილეობა სხვადასხვა სახის გადაცემების შექმნაში.

Close Menu