ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი

წარმატებული კურს დამთავრებული ავერსის კლინიკაში დასაქმდა.

ბიდისი აკადემიის წარმატებული კურს დამთავრებული სტაჟირების შემდეგ ავერსის კლინიკაში დასაქმდა.

%d bloggers like this: