ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი

,,ვიზიტჯორჯიის” თანამშრომლების გადამზადება

ბიდისი აკადემიამ ,,ვიზიტჯორჯიის” თანამშრომლების გადასამზადებელი ტრეინინგი წარმატებით დაასრულა

 

%d bloggers like this: